Mentiway

Chcemy wpierać rozwój talentów dzięki popularyzacji mentoringu w Polsce i za granicą.

Od ponad 16 lat współpracujemy z biznesem, dużymi i średnimi  organizacjami w Polsce i za granicą. Posiadamy bogate doświadczenie w zarządzaniu zróżnicowanymi i rozproszonymi zespołami i jesteśmy świadomi wyzwań współczesnego rynku pracy.

Widząc problemy związane ze zwiększoną rotacją pracowników,  pracą transakcyjną, zaburzonymi i często zanikającymi relacjami  interpersonalnymi, a także wyzwania związane z pozyskiwaniem nowych  pracowników, opracowaliśmy narzędzie – Mentiway, które pomaga sprostać tym wyzwaniom. Poprzez gotowe do wdrożenia, mierzalne  programy mentoringowe dostępne w naszej aplikacji, wspieramy  organizacje w rozwoju pracowników, budowaniu relacji w zespołach,  zmniejszaniu rotacji i rozwiązywaniu problemów z brakami
kadrowymi.

Tomasz Sąsiadek

Co-Founder Mentiway

Naszą misją jest popularyzacja mentoringu w Polsce i za granicą. Chcemy wpierać rozwój ludzi, wymianę wiedzy oraz doświadczeń wykorzystując do tego mentoring i stworzoną przez nas technologię. Z dumą uczestniczymy w kolejnej edycji programu mentoringowego "Włącz uważność". To wyjątkowo, ważna i potrzebna inicjatywa wspierająca osoby z niepełnosprawnościami, nastawiona na pomoc osobom potrzebującym. Cieszymy się, że jako Mentiway możemy podzielić się naszymi technologicznymi kompetencjami i dołożyć swoją technologiczną cegiełkę do budowania otwartych na różnorodność i odpowiedzialnych biznesów. Razem możemy więcej.

O Mentiway

Mentiway to aplikacja internetowa wspierająca budowanie i prowadzenie procesów mentoringowych w organizacjach. To narzędzie dedykowane mentoringowi, pozwalające odciążyć organizatorów od kwestii operacyjnych i zaoszczędzić ich czas, który teraz może być wykorzystany na priorytetowe tematy związane z rozwojem ludzi, zaś uczestników procesów wspierać i motywować na każdym etapie programu mentoringowego.
 
Najważniejsze korzyści z wykorzystania Mentiway
 1. Uproszczone zarządzanie programem mentoringowym i oszczędność czasu osób występujących w roli jego organizatora.
  Mentiway zapewnia scentralizowaną platformę umożliwiającą łatwe zarządzanie programami mentoringowymi. Dzięki narzędziu możliwe jest tworzenie profili uczestników i łączenie ich w pary mentoringowe na podstawie wybranych kryteriów, wspieranie ich wiedzą i odpowiednimi technikami na każdym etapie mentoringowej podróży, a także śledzenie postępów w każdej mentoringowej relacji i podsumowanie procesu. A wszystko to, w przyjaznym interfejsie użytkownika. Wdrożenie i realizacja programu mentoringowego z aplikacją Mentiway wymaga minimalnego zaangażowania po stronie organizatora.
 2. Automatyczne przypomnienia i powiadomienia.
  Mentiway dba o motywację uczestników programów mentoringowych i wspiera ich zaangażowanie dzięki systemowi powiadomień o nadchodzących spotkaniach, inspiracjom z autorskiej bazy wiedzy oraz technikom pomagającym w realizacji kolejnych etapów programu mentoringowego. Narzędzie umożliwia spójne i produktywne doświadczenie mentoringowe.
 3. Bezpieczeństwo i poufność komunikacji
  Mentiway priorytetowo traktuje bezpieczeństwo danych i poufność. Platforma zapewnia bezpieczne środowisko dla mentorów/ mentorek oraz mentees do komunikowania się, udostępniania zasobów i współpracy, dbając o to, żeby wrażliwe informacje były chronione.
 4. Wsparcie w rozwoju ludzi
  Narzędzie wspiera w budowaniu nowych relacji i zaangażowania oraz skutecznej wymianie wiedzy i doświadczeń.
Zapraszamy do kontaktu https://mentiway.com/