Fundacja Reaxum

Międzynarodowa Fundacja Reaxum

Fundacja Reaxum koncentruje się na rozwijaniu umiejętności zawodowych osób z niepełnosprawnościami, aby wspomagać ich integrację społeczną oraz zapewnić im lepsze szanse na zatrudnienie. Poprzez różnorodne programy i projekty edukacyjne, fundacja umożliwia uczestnikom zdobycie praktycznych umiejętności, które są wartościowe na rynku pracy.

Fundacja Reaxum opracowuje i dostarcza kursy, warsztaty i szkolenia, które obejmują takie dziedziny jak umiejętności interpersonalne, komunikacja, zarządzanie czasem, technologie informacyjne oraz specjalistyczne umiejętności zawodowe. Programy edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników, uwzględniając różne rodzaje niepełnosprawności.

Ważnym aspektem działań Fundacji Reaxum jest również budowanie partnerstw z przedsiębiorstwami i innymi organizacjami, które są otwarte na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Fundacja stara się tworzyć mosty między uczestnikami programów a potencjalnymi pracodawcami, promując świadomość korzyści wynikających z różnorodności i inkluzji w miejscu pracy.