FeelComfort

Firma Feel Comfort Sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia zajmującą się szeroko rozumianą aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami. Jest to firma partnerska projektu mentoringowego organizowanego przez organizację Fireflies.

Głównym celem Feel Co1mfort jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami w procesie wejścia na rynek pracy oraz ich integracja z organizacjami. Firma oferuje kompleksowe usługi związane z wprowadzaniem osób z niepełnosprawnościami do miejsc pracy, w tym rekrutację, dobieranie odpowiednich kandydatów oraz wsparcie w procesie adaptacji i integracji w zespole.

Jednym z kluczowych obszarów działalności Feel Comfort jest opracowywanie strategii związanych z przyjazną polityką zatrudnienia. Firma pomaga organizacjom w tworzeniu i wdrażaniu polityk i procedur mających na celu zapewnienie równych szans i warunków dla osób z niepełnosprawnościami. Działania te mają na celu stworzenie środowiska pracy, w którym wszyscy pracownicy, niezależnie od swoich indywidualnych potrzeb i umiejętności, mogą efektywnie funkcjonować.

Feel Comfort Sp. z o.o. prowadzi również różnorodne warsztaty i szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji osób z niepełnosprawnościami. Współpracuje zarówno z osobami z niepełnosprawnościami, jak i z organizacjami, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w obszarze zatrudniania i współpracy z takimi osobami.